ჩვენ შესახებ მათემატიკური პროექტები სიახლეები ღონისძიებები განათლება ონლაინ რესურსები კონტაქტი

  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ATSU) 
  სომხეთის პროფესიული განათლებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული ცენტრი (ANQA)
  ხ.აბოვიანის სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (ASPU)
   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (BSU)
   ხემნიცის უნივერსიტეტი(ხემნიცის ტენიკური უნივერსიტეტი) (TU Chemnitz)
   ქლოდ ბერნარდ-ლიონ I უნივერსიტეტი (UCBL)
  საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების  ასოციაცია - გრენა (GRENA)
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (GTU)
  გერმანიის ხელოვნური ინტეტექტის კვლევითი ცენტრი (DFKI)
  ინფორმატიკისა და ავტომატიზაციის საპრობლემო ინსტიტუტი სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული სამეცნიერო აკადემია (IIAP)
   განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (NCEQE)
  სომხეთის ეროვნული პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (NPUA)
  საარლანდის უნივერსიტეტი (UdS)
  ტამპერეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (TUT)
  საქართველოს უნივერსიტეტი (UG)