ჩვენ შესახებ მათემატიკური პროექტები სიახლეები ღონისძიებები განათლება ონლაინ რესურსები კონტაქტი

სემინარი სწავლების სტრატეგიები Math-Bridge სისტემის გამოყენებით და სასწავლო მასალების შექმნა Math-Bridge-შისემინარი სწავლების სტრატეგიები Math-Bridge სისტემის გამოყენებით და სასწავლო მასალების შექმნა Math-Bridge-ში (30.11.2015 – 02.12.2015) - საარბრუკენი, გერმანია

ვრცლად

სემინარი ევროპული STEM კურიკულუმი და მათემატიკის ეფექტური სწავლებასემინარი ევროპული STEM კურიკულუმი  და მათემატიკის ეფექტური სწავლება (27.10.2015 – 29.10.2015) - ჩემნითცი, გერმანიავრცლად