ჩვენ შესახებ მათემატიკური პროექტები სიახლეები ღონისძიებები განათლება ონლაინ რესურსები კონტაქტი

Math-Bridge სისტემა

Math-Bridge არის მათემატიკის კურსების ონლაინ დამაკავშირებელი დისტანციური სწავლების პირველი ევროპული  პლატფორმა. იგი შემუშავებულია შვიდი ქვეყნის, ცხრა უნივერსიტეტის ერთობლივი ძალისხმევით. Math-Bridge  საშუალებას აძლევს მასწავლებლებს და მოსწავლეებს იურთიერთონ ათასობით მათემატიკურ სასწავლო თემაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია 7 ენაზე. Math-Bridge-ის მომხმარებლებს შეუძლიათ შეარჩიონ წინასწარ განსაზღვრულიდან ერთი კურსი, შექმნან საკუთარი კურსები ან გამოიყენონ ადაპტირებული კურსის გენერაციის ხერხი.

Moodle სისტემა
Moodle არის მოსახერხებელი ღია-კოდის მქონე სასწავლო პლატფორმა, სრულყოფილი, მორგებადი და უსაფრთხო სასწავლო მართვის მახასიათებლებით,  პირადი ვებ-გვერდის შესაქმნელად, რომელიც  მოიცავს დინამიურ კურსებს, განავრცობს ელექტრონულ სწავლებას ონლაინ ტექნოლოგიის მეშვეობით. აერთიანებს  მომხმარებლებს საკომუნიკაციო ცენტრში, თანამშრომლობისა და სწავლებისათვის, პროგრამით რომელსაც ენდობა მილიონობით ადამიანი მთელს მსოფლიოში.