ჩვენ შესახებ მათემატიკური პროექტები სიახლეები ღონისძიებები განათლება ონლაინ რესურსები კონტაქტი

სემინარი ევროპული STEM კურიკულუმი და მათემატიკის ეფექტური სწავლებასემინარი ევროპული STEM კურიკულუმი  და მათემატიკის ეფექტური სწავლება (27.10.2015 – 29.10.2015) - ჩემნითცი, გერმანია

უკან